NHNN tiếp tục hút tiền sẽ tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán?