Nhóm cổ phiếu bất động sản liệu có hưởng lợi sau hàng loạt “tin vui” từ Nghị định 08?