Phiên 18/3: Khối ngoại trở lại bán ròng gần 230 tỷ đồng trên HOSE, tâm điểm bán hàng trăm tỷ MSN, VNM và VIC