Thị trường ngày 16/6: Giá dầu giảm dưới ngưỡng 120 USD/thùng, đường thấp nhất 1 tháng