VinFast chính thức đổ bộ thị trường sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất Đông Nam Á