VN-Index ngược dòng tăng điểm, thanh khoản vẫn ở mức thấp