Xuất khẩu dần hồi phục, cổ phiếu thủy sản đồng loạt “nổi sóng”