Yếu tố nào khiến thị trường chứng khoán “sập” vào phút cuối phiên?