Bất chấp lợi nhuận quý 4 giảm sâu, doanh nghiệp sản xuất vàng mã hiếm hoi trên sàn chứng khoán vẫn báo lãi cả năm cao kỷ lục