Khối ngoại tiếp tục “bơm” thêm nghìn tỷ vào cổ phiếu Vinhomes qua một loạt thoả thuận khủng