Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Vinamilk khởi động dự án trồng cây hướng đến mục tiêu Net Zero năm 2050