CEO GSM: Tại các khu vực có taxi hợp tác cùng GSM, giữa xe xăng và xe điện, khách hàng đa phần chọn xe điện