Cổ phiếu dầu khí lao dốc, nhóm chứng khoán bứt phá