Cổ phiếu Thế Giới Di Động (MWG) có thể bị loại khỏi rổ chỉ số VNDiamond?