Cổ phiếu thép bất ngờ bứt phá mạnh sau thông tin tăng giá điện, có mã tăng kịch trần