Cuộc họp chính sách cuối cùng của FED năm 2023: Khoảnh khắc ‘cân não’ của Chủ tịch Jerome Powell