Dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP năm 2023, tỉnh miền núi phía Bắc đặt kế hoạch phát triển kinh tế ra sao trong năm tới?