Điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử vừa ập đến với trùm bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam