Thủ tướng: Phấn đấu giảm 1 – 2% lãi suất cho vay, điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ