Doanh nghiệp sở hữu cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng nhờ bán bớt cảng