Dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu ngân hàng, toàn bộ 27 mã tăng giá, KLB tăng hơn 12%, BID tiếp tục tăng kịch trần