GDP Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,5-7% năm nay