Hẩm hiu số phận cổ phiếu của những đại gia một thời lừng lẫy