Hòa Phát có lãi trở lại sau 2 quý lỗ nặng, một loạt công ty chứng khoán rơi vào thế “việt vị”