Khối ngoại bán ròng mạnh tay hơn 1.600 tỷ chỉ trong 3 phiên giao dịch đầu tuần