Khối ngoại tiếp tục mua ròng 166 tỷ đồng trong phiên 12/9, tập trung gom PVD và HPG