Nhà đầu tư Thái Lan bất ngờ rút vốn khỏi Diamond ETF sau nhiều tháng “bơm ròng” liên tiếp