Khối ngoại trở lại mua ròng, dòng tiền từ Thái Lan đứng ngoài “cuộc chơi”