Lượng tiền gửi tiết kiệm đang cao kỷ lục, chứng khoán, bất động sản sắp hưởng lợi?