Trong 10 năm trở lại đây, nhà đầu tư ôm vàng từng lãi gấp đôi nhưng có thời điểm lỗ nặng