Quốc gia ASEAN thứ hai công bố tăng trưởng GDP năm 2023, cao hay thấp so với Việt Nam?