NHNN có thể sớm gia hạn Thông tư quan trọng liên quan đến nợ xấu ngân hàng