Ngân hàng “đua” giảm lãi suất vay mua nhà mới, khoản cũ vẫn rất cao