Nhóm vốn hóa lớn bùng nổ, VN-Index bứt phá tăng hơn 24 điểm, xuất hiện lực cầu giải cứu “họ FLC”