Phiên 16/5: Khối ngoại tiếp đà bán ròng nhẹ, tập trung “gom” HPG