Số lượng nhân sự trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng lần đầu sụt giảm sau gần 3 năm miệt mài tăng trưởng