Rút ngắn chu kỳ thanh toán T+2 tác động như thế nào với nhà đầu tư chứng khoán?