Sáng 7/6: Đà lao dốc của vàng SJC dừng lại, vàng nhẫn trơn tiếp tục tăng mạnh