Thị trường hồi phục mạnh, khối ngoại giảm tốc mua ròng