Thị trường không thuận lợi, thêm nhiều doanh nghiệp hoãn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn