Trung Quốc thí điểm mở cửa du lịch Việt Nam từ ngày 15/3, ngoài hàng không còn nhóm cổ phiếu nào hưởng lợi?