Sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) có tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam?