VRE “tím lịm”, loạt cổ phiếu bất động sản đảo chiều từ sàn lên trần, VN-Index tăng hơn 30 điểm