Loạt Chủ tịch tung tiền mua “đỡ giá” giữa lúc nước sôi lửa bỏng, có cổ đông lớn lại ồ ạt bán khi cổ phiếu đã rớt giá 40%