Dragon Capital đẩy mạnh “gom” cổ phiếu sau giai đoạn lướt sóng hạ tỷ trọng