VN-Index giảm mạnh nhất Châu Á, chứng khoán Việt Nam xuống đáy 2 năm