VN-Index ghi nhận mức biến động trong phiên mạnh nhất lịch sử