Giá cổ phiếu lao dốc, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp mua vào để “đỡ giá”