Du lịch mở cửa, lợi nhuận Superdong – Kiên Giang nửa đầu năm gấp 10 lần cùng kỳ