Hàng loạt công ty chứng khoán, ngân hàng, doanh nghiệp lớn đã công bố BCTC